Atlas de anatomie grant pdf online

Description
1. CAPITOLUL 1 Spatele Prezentare generală ...............................................................2 Coloana vertebrală cervicală…

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 2 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. CAPITOLUL 1 Spatele Prezentare generală ...............................................................2 Coloana vertebrală cervicală ..................................................8 Articulațiile craniovertebrale.................................................12 Coloana vertebrală toracică .................................................14 Coloana vertebrală lombară.................................................16 Ligamentele și discurile intervertebrale.................................18 Oasele, articulațiile și ligamentele centurii pelviene ..............23 Anomalii ale vertebrelor.......................................................29 Mușchii spatelui și ai cefei....................................................30 Regiunea suboccipitală ........................................................40 Măduva spinării și meningele...............................................42 Plexuri venoase vertebrale....................................................50 Componentele nervilor spinali .............................................51 Dermatoame și miotoame ...................................................54 Nervii autonomi...................................................................56 Examinarea imagistică a coloanei vertebrale.........................60 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 2. 2 Spatele PREZENTARE GENERALĂ Costal Vertebra sacrală Transvers Elemente Corp Vertebra toracică Proces transvers Capul coastei Coastă Tubercul costal Joncțiunea neurocentrală Vertebra cervicală Vertebra lombară Transvers Elemente Costal B. Vedere superioară Arc vertebral Joncțiunea neurocentrală Gaura transversală Transvers (tuberculul posterior)Elementele procesului (apofizei) transvers Costal (tuberculul anterior) Corp Corp Corp 7 vertebre cervicale 12 vertebre toracice 5 vertebre lombare Sacrul Coccis Osul coxal Discuri intervertebrale Găuri intervertebrale A. Vedere laterală A. Coloana vertebrală se articulează cu craniul și osul coxal. • De obicei, coloana vertebrală este formată din 24 de vertebre separate (presacrale), 5 vertebre fuzionate care formează osul sacru și, variabil, 4 vertebre coccigiene fuzionate sau separate. Dintre cele 24 de vertebre separate, 12 se articulează cu coastele (vertebrele toracice), 7 sunt la nivelul gâtului (vertebrele cervi- cale) și 5 sunt în regiunea lombară (vertebrele lombare). • Nervii spinali părăsesc canalul vertebral (spinal) prin găurile in- tervertebrale. Există 8 nervi cervicali, 12 nervi toracici, 5 nervi lombari, 5 nervi sacrali și 1-2 nervi coccigieni. B. Părțile omoloage vertebrelor. Coasta este un element osos liber în regiunea toracică; în regiunile cervicală și lombară, este repre- zentată de partea anterioară a procesului transvers, iar la nivelul sacrului, de partea anterioară a masei laterale. 1.1 PREZENTARE GENERALĂ A COLOANEI VERTEBRALE http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 3. CAPITOLUL 2 Membrul superior Prezentare generală .............................................................64 Oasele .............................................................................64 Nervii ..............................................................................70 Arterele ...........................................................................76 Venele și limfaticele..........................................................78 Compartimentele musculofasciale ...................................82 Regiunea pectorală ..............................................................84 Axila, vasele axilare și plexul brahial .....................................91 Regiunea scapulară și regiunea superficială a spatelui.........102 Brațul și coafa rotatorilor....................................................106 Articulațiile umărului..........................................................120 Regiunea cotului................................................................128 Articulația cotului...............................................................135 Regiunea anterioară a antebrațului.....................................140 Fața anterioară a articulației radiocarpiene și regiunea palmei..............................................................148 Regiunea posterioară a antebrațului...................................164 Fața posterioară a articulației radiocarpiene și dorsul mâinii...167 Fața laterală a articulației radiocarpiene și a mâinii................172 Fața medială a articulației radiocarpiene și a mâinii...............175 Oasele și articulațiile radiocarpiene și ale mâinii..................176 Funcțiile mâinii: prehensiune și susținere............................183 Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................184 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 4. 64 Membrul superior PREZENTARE GENERALĂ: OASELE 11 22 33 44 55 1 2 3 4 5 Clavicula Mâna Scapula Humerusul Radiusul Oasele carpiene Oasele metacarpiene (1–5) Falangele A. Vedere anterioară Articulația radiocarpiană Articulația cotului Articulația umăruluiRegiunea umărului (scapula și humerusul proximal) Brațul Antebrațul Ulna Legendă Repere osoase palpabile ale membrului superior Articulațiile împart membrul superior în patru regiuni principale: umăr, braț, antebraț și mână. 2.1 REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI SUPERIOR http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 5. CAPITOLUL 3 Toracele Regiunea pectorală ............................................................192 Regiunea mamară..............................................................194 Oasele și articulațiile toracelui ............................................202 Pereții toracelui..................................................................209 Conținuturile cutiei toracice...............................................217 Cavitățile pleurale ..............................................................220 Mediastinul........................................................................221 Plămânii și pleura...............................................................222 Bronhiile și segmentele bronhopulmonare.........................228 Inervația și drenajul limfatic al plămânilor ..........................234 Configurația externă a inimii..............................................236 Vasele coronare..................................................................246 Sistemul de conducere al inimii..........................................250 Configurația internă a inimii și aparatul valvular.................251 Mediastinul superior și vasele mari.....................................258 Diafragma .........................................................................265 Toracele posterior..............................................................266 Privire generală asupra inervației autonome.......................276 Privire generală asupra drenajului limfatic al toracelui ........278 Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................280 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 6. REGIUNEA PECTORALĂ Toracele 193 • Mușchiul platysma, care coboară la coastele 2 sau 3, este secți- onat scurt la ambele extremități ale specimenului; împreună cu nervii supraclaviculari, este reflectat superior în partea dreaptă. • Fascia pectorală acoperă mușchiul pectoralul mare. • Clavicula se află profund de țesutul subcutanat și mușchiul platysma. • Vena cefalică trece profund în triunghiul clavipectoral (deltopec- toral) pentru a se alătura venei axilare. • Nervii supraclavicular (C3 și C4) și toracic superior (T2-T6) furni- zează inervație cutanată regiunii pectorale. • Triunghiul clavipectoral (deltopectoral), delimitat superior – de claviculă, lateral – de mușchiul deltoid și medial – de capul clavi- cular al mușchiului pectoral mare, constituie baza unei depresi- uni de suprafață numită fosa infraclaviculară. DISECȚIA PLANULUI SUPERFICIAL, REGIUNEA PECTORALĂ LA BĂRBAT 3.2 Tegument M. platysma Țesut subcutanat Ramuri mamare laterale ale ramurilor cutanate pectorale laterale din nervii intercostali Fascia pectorală ce acoperă M. pectoral mare Cartilajul costal al coastei 6 Ramuri mamare mediale ale ramurilor cutanate pectorale anterioare din nervii intercostali Nervii supraclaviculari (C3 și C4) Triunghiul clavipectoral (deltopectoral) Nervul intercostobrahial (T2) Ramuri mamare laterale și posterioare ale nervilor cutanați pectorali laterali (T3-T6) (din nervii intercostali) M. dințat anterior M. oblic extern Clavicula Vena cefalică Capul clavicular Capul sternocostal M. pectoral mare Vedere anterioară M. deltoid http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 7. Prezentare generală ...........................................................288 Peretele abdominal anterolateral........................................290 Regiunea inghinală ............................................................300 Testiculele..........................................................................310 Peritoneul și cavitatea peritoneală......................................312 Sistemul digestiv................................................................322 Stomacul ...........................................................................323 Pancreasul, duodenul și splina ...........................................326 Intestinele..........................................................................330 Ficatul și vezica biliară........................................................340 Canalele biliare ..................................................................350 Sistemul venos port ...........................................................354 Viscerele abdominale posterioare.......................................356 Rinichii...............................................................................359 Peretele abdominal posterolateral......................................363 Diafragma .........................................................................368 Aorta abdominală și vena cavă inferioară ...........................369 Inervația autonomă............................................................370 Drenajul limfatic ................................................................376 Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................380 CAPITOLUL 4 Abdomenul http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 8. 288 Abdomenul PREZENTARE GENERALĂ Plămânul stâng Apexul cardiac Splina Conturul pancreasului Stomacul Colonul transvers Ileon Colonul descendent Vezica urinară Spina iliacă anterosuperioară Cecul Colonul ascendent Conturul duodenului Fundul vezicii biliare Ficatul Conturul diafragmului Plămânul drept Jejun Intestinul subțire A. Vedere anterioară Pilorul Conturul esofagului Conturul pleurei parietale 4.1 VISCERELE ABDOMINALE IN SITU http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 9. CAPITOLUL 5 Pelvisul și perineul Centura pelviană ...............................................................388 Ligamentele centurii pelviene ........................................... 395 Planșeul și pereții pelvisului............................................... 396 Plexurile sacral și coccigian ............................................... 400 Reflectările peritoneale în pelvis ........................................ 402 Rectul și canalul anal......................................................... 404 Organele pelvisului la bărbat............................................. 410 Vascularizația pelvisului la bărbat ...................................... 416 Drenajul limfatic al pelvisului și al perineului la bărbat....... 418 Inervația organelor pelviene la bărbat ............................... 420 Organele pelvisului la femeie .............................................422 Vascularizația pelvisului la femeie .......................................432 Drenajul limfatic al pelvisului și al perineului la femeie........434 Inervația organelor pelviene la femeie ...............................436 Regiunea subperitoneală a pelvisului..................................440 Configurația externă a perineului.......................................442 Prezentare generală a perineului ........................................444 Perineul la bărbat...............................................................449 Perineul la femeie ..............................................................458 Angiografia pelviană ..........................................................466 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 10. 390 Pelvisul și perineul CENTURA PELVIANĂ A. Vedere anterioară Articulația sacroiliacă Aripioara sacrului Promontoriul sacral Sacrul Articulația sacrococcigiană Coccis Acetabulul Simfiza pubiană Tuberculul pubian Spina ischiatică Spina iliacă anterosuperioară Spina iliacă anteroinferioară Unghiul subpubian Arcul pubian Creasta iliacă Fosa iliacă Ilion Pube Ischion Osul coxal Gaura obturată Osul coxal Sacrul Regiunea gluteală Membrana obturatorie Strâmtoarea pelviană inferioară Regiunea perineală Pelvisul mic Osul coxal Planul strâmtorii pelviene superioare Pelvisul mare B. Secțiune coronală C. Vedere anterioară Cheie Pelvisul mic (adevărat) Pelvisul mare (fals) A. Oasele pelvisului. Cele trei oase care formează pelvisul sunt: pubele, ischionul și ilionul. B. și C. Pelvisul mic și pelvisul mare, ilustrații schematice. Planul strâmtorii pelviene superioare (săgeata cu două capete în B) separă pelvisul mare (parte a cavității abdomi- nale) de pelvisul mic (cavitatea pelviană). 5.3 OASELE ȘI PĂRȚILE PELVISULUI http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 11. CAPITOLUL 6 Membrul inferior Prezentare generală ...........................................................468 Scheletul osos................................................................468 Nervii ............................................................................472 Vasele de sânge .............................................................478 Limfaticele.....................................................................482 Compartimentele musculofasciale .................................484 Spațiul retroinghinal și trigonul femural .............................486 Compartimentul anterior și medial al coapsei ....................490 Fața laterală a coapsei........................................................497 Oasele și inserțiile musculare ale coapsei............................498 Regiunea fesieră și compartimentul posterior al coapsei.....500 Articulația coxofemurală ....................................................510 Regiunea genunchiului ......................................................516 Articulația genunchiului .....................................................522 Compartimentul anterior și lateral al gambei, fața dorsală a piciorului......................................................536 Compartimentul posterior al gambei .................................546 Articulațiile tibiofibulare .....................................................556 Fața plantară a piciorului....................................................557 Articulațiile gleznei, subtalară și ale piciorului.....................562 Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................576 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 12. 468 Membrul inferior PREZENTARE GENERALĂ: SCHELETUL OSOS Spina iliacă anterosuperioară Trohanterul mare Trohanterul mic Creasta iliacă Osul coxal Simfiza pubiană Tuberozitatea ischiatică Femur Rotula (patella) Tibia Fibula Maleola medială Maleola lateralăCalcaneul Regiunea șoldului Articulația coxofemurală Regiunea femurală (coapsa) Regiunea genunchiului Regiunea gambei Regiunea gleznei Regiunea piciorului Articulația genunchiului Articulația gleznei Regiunea poplitee A. Vedere anterioară B. Vedere posterioară Sacrul Legendă Reperele palpabile ale oaselor membrului inferior Oasele coxale se unesc anterior la simfiza pubiană, iar posterior, se articulează cu sacrul. Femurul se articulează proximal cu osul coxal și, distal, cu tibia. Tibia și fibula (peroneul) sunt oasele gambei,care se articulează cu piciorului la nivelul gleznei. 6.1 REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI INFERIOR http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 13. CAPITOLUL 7 Capul Craniul...............................................................................582 Fața și scalpul ....................................................................602 Meningele și spațiile meningeale .......................................611 Baza craniului și nervii cranieni...........................................616 Vascularizația creierului ......................................................622 Orbita și globul ocular .......................................................626 Regiunea parotidiană.........................................................638 Regiunea temporală și fosa infratemporală.........................640 Articulația temporomandibulară ........................................648 Limba ................................................................................652 Palatul ...............................................................................658 Dinții .................................................................................661 Nasul, sinusurile paranazale și fosa pterigopalatină.............666 Urechea.............................................................................679 Drenajul limfatic al capului.................................................692 Inervația autonomă a capului.............................................693 Examinarea imagistică a capului.........................................694 Neuroanatomie: privire generală și sistemul ventricular......698 Telencefalul și diencefalul...................................................701 Trunchiul cerebral și cerebelul............................................710 Examinarea imagistică a creierului......................................716 http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 14. 582 Capul CRANIUL M S B. Vedere anteroposterioară PP Fontanela anterioară Sutura frontală (metopică) Sutura internazală Sutura intermaxilară Simfiza mandibularăA. Vedere anterioară Eminența parietală Fontanela anterioară Eminența frontală Fontanela anterolaterală Maxilarul Mandibula Timpanul în meatul acustic extern Fontanela posterolaterală C. Vedere laterală Frontalul Cavitatea orbitală Maxilarul Mandibula Ramura mandibulei Zigomaticul Occipitalul Temporalul A. Craniul la naștere, fața anterioară. B. Radiografie de craniu la un sugar de 6½ luni. C. Craniul la naștere, fața laterală. Comparație cu craniul adultului (Figurile 7.2-7.4): • Maxilarul și mandibula sunt proporțional mici. • Simfiza mandibulară, care se închide în timpul celui de-al doilea an de viață, și sutura frontală, care se închide în jurul vârstei de 6 ani, sunt încă deschise (nefuzionate). • Cavitățile orbitale sunt proporțional mari, dar fața este mică; scheletul facial formează doar o optime din întregul craniu, în timp ce la adult reprezintă o treime. 7.1 CRANIUL LA NAȘTERE ȘI ÎN PRIMA COPILĂRIE http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
 • 15. CAPITOLUL 8 Gâtul Structurile subcutanate și fascia cervicală ...........................722 Scheletul gâtului................................................................726 Regiunile gâtului................................................................728 Regiunea laterală a gâtului (triunghiul posterior)................730 Regiunea anterioară a gâtului (triunghiul anterior).............734 Structurile neurovasculare ale gâtului.................................738 Compartimentul visceral al gâtului.....................................744 Regiunea
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks