Ali İhsan [Sabis], Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk?, Haz.Hasip Saygılı, Türkiyat Araştırmaları, 20, (Bahar 2014), s.289-292.

Description
Ali İhsan [Sabis], Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk?, Haz.Hasip Saygılı, Türkiyat Araştırmaları, 20, (Bahar 2014), s.289-292.

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 18 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
     2   0   1   4    /   1 Sayı 20  Bahar 2014       Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları   Kurucusu:   Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER    Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adına   Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Yunus KOÇ   Editör   Cahit GELEKÇİ   İngilizce Editör   Alev KARADUMAN Yayın Kur ulu   Selim ASLANTAŞ, Mikail CENG İZ , Tufan GÜNDÜZ, Mahir KALFA,   Çiğdem KARACAOĞLAN , Alev KARADUMAN, Derviş KILINÇKAYA, Tevfik Orçun ÖZGÜ  N, Serdar SAĞLAM , Arif SARIÇOBAN, Nermin ŞAMAN DOĞAN,   Fatma TÜRKYILMAZ, Meral UÇMAZ,  S. Dile k YALÇIN ÇELİK  , Gülhan YAMAN   Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ISSN: 1305 -5992 Türkiyat Araştırmaları  d ergisi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü himayesinde yılda iki kez   (Bahar ve Güz)   yayımlanan hakemli,   yerel  ve süreli  bir dergidir. Türkiyat Araştırmaları  dergisi, T ÜBİTAK U LAKBİM  Sosyal Bilimler Veri T abanı , MLA ve EBSCO tarafından taranmaktadır.   Türkiyat Araştırmaları  dergisi nde yayımlanan yazılarda ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar, iki alan uzmanının yayımlanabili r onayından sonra Yayın Kurulunun son kararı ile yayımlanır. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.   Kapak Tasarımı   Serdar SAĞLAM, Şeref ULUOCAK    Yayın Sorumlusu   Çiğdem KARACAOĞLAN   İdare Yeri   Hacettepe Üniversitesi   Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 06532 Beytepe / ANKARA Tel: +90 (312) 297 67 71- 297 67 72 / Belgeç: +90 (312) 297 71 71 E-posta: hutad@hacettepe.edu.tr / hacettepehutad@gmail.com HÜTAD Genel Ağ Sayfası: http://hutad.hacettepe.edu.tr Basımcı   Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi   06100, Sıhhiye  / ANKARA Tel: +90 (312) 310 97 90 Yayın Tarihi   09 Mayıs 2014    Danışma Kurulu   AKALIN, Prof.Dr. Şükrü Halûk (Hacettepe Ü.)   AKSOY, Yrd.Doç.Dr. Erdal (Gazi Ü.)   ANZERLİOĞLU, Prof  .Dr. Yonca (Hacettepe Ü.)   ASKER, Prof.Dr. Ramiz (Bakü Devlet Ü.)   ASLANTAŞ, Doç.Dr. Selim (Hacettepe Ü.)   ATABEY, Yrd.Doç.Dr. İbrahim (Gazi Ü.)   BABACAN, Doç.Dr. İsrafil (Yıldırım Beyazıt Ü.)   BAŞTÜRK, Prof.Dr. Mehmet (Balıkesir    Ü.)   BEŞİRLİ, Prof.Dr. Hayati ( Gazi Ü.)   BLÄSING, Prof.Dr. Uwe (Leiden Ü.)   BOZBEYOĞLU, Prof.Dr. Sibel (Hacettepe Ü.)   ÇAĞLAR, Prof.Dr. Ali (Hacettepe Ü.)   ÇAKIN, Prof.Dr. İrfan (Hacettepe Ü.)   ÇOBANOĞLU, Prof.Dr. Özkul (Hacettepe Ü.)   DEDEOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Hakan (Hacettepe Ü.)   DEVELİ, Prof  .Dr. Hayati (İstanbul Ü.)   DOĞAN, Prof.Dr. Âbide (Hacettepe Ü.) EFEGİL, Prof  .Dr. Ertan (Sakarya Ü.)   EKER, Doç.Dr. Süer (Başkent Ü.)   EKREM, Doç.Dr. Erkin (Hacettepe Ü.)   EMİROĞLU, Doç.Dr. Öztürk (Varşova Ü.)   ERDAĞI DOĞUER, Yrd.Doç.Dr. Binnur (Hacettepe Ü.)  ERDAL, Prof.Dr. Marcel (Freie Ü.)   EROL, Prof.Dr. Burçin (Hacettepe Ü.)   GELEKÇİ, Doç.Dr. Cahit (Hacettepe Ü.)   GÖRGÜN BARAN, Prof.Dr. Aylin (Hacettepe Ü.)   GÜNGÖR ERGAN, Prof.Dr. Nevin (Hacettepe Ü.)   HAFIZ, Prof.Dr. Nimetullah (Priştine Ü.)  HORATA, Prof.Dr. Os man (Hacettepe Ü.)   İBRAYEV, Prof.Dr. Şakir (Kökşetav Ü.)   İSBİR, Prof.Dr. Eyüp G. (TODAİE)   KAÇALİN, Prof.Dr. Mustafa S. (Marmara Ü.)   KARASOY, Prof.Dr. Yakup (Gazi Ü.)   KARLUK, Doç.Dr. Abdureşit C. (Merkezi Milliyetler Ü. ) KAYA, Prof.Dr. Önal (Ankara Ü.)  KERM ELİ ÜNAL, Doç.Dr. Evgenia (Hacettepe Ü.)   KILINÇKAYA, Prof.Dr. Derviş (Hacettepe Ü.)   KOÇ, Prof.Dr. Yunus (Hacettepe Ü.)   KURIBAYASHI, Doç.Dr. Yuu (Okayama Ü.)   KUTLAR OĞUZ, Prof.Dr. Fatma S. (Hacettepe Ü.)   MEDER, Prof.Dr. Mehmet Fatih (Pamukkale Ü.)   MİŞKİNİENE, Doç.Dr. Galina (Vilnius Ü.)   MÜDERRİSOĞLU, Yrd.Doç.Dr. M. Fatih (Hacettepe Ü.) ÖZ, Prof.Dr. Mehmet (Hacettepe Ü.)   ÖZCAN, Doç.Dr. Nezahat (Gazi Ü.)   ÖZDEMİR, Prof.Dr. M. Çağatay (Gazi Ü.)   ÖZDEN, Prof.Dr. Mehmet (Hacettepe Ü.)   ÖZKAN, Prof.Dr. Nevzat (Erciyes Ü.)   ÖZTEKİN, Doç.Dr. Özge (Hacettepe Ü.)   PALA, Yrd.Doç.Dr. Ayhan (Ahmet Yesevi Ü.)   PROCHAZKA EISL, Prof.Dr. Gisela (Viyana Ü.)   REICHL, Ord.Prof.Dr. Karl (Bonn Ü.)   SELENGA GÖKGÖZ, Doç.Dr. Saime (Hacettepe Ü.)   SEYİTDANLIOĞLU, Prof.Dr. Mehmet (Hacettepe Ü .) SEZER ARIĞ, Doç.Dr. Ayten (Hacettepe Ü.)   SOY, Doç.Dr. Hacı Bayram (Kırıkkale Ü.)   ŞAHİN, Doç.Dr. Birsen (Hacettepe Ü.)   TAŞKIRAN, Prof.Dr. Cemalettin ( Gazi Ü.)   TOPÇU TECELLİ, Yrd.Doç.Dr. Nazmiye (Hacettepe Ü.)   TUNA, Prof.Dr. Korkut (İstanbul Ü.)   TUŞ, Prof.Dr. Muhittin (Selçuk Ü.)  UNAN, Prof.Dr. Fahri (Manas Ü.)   ÜREKLİ, Prof.Dr. Bayram (Selçuk Ü.)   YALÇIN ÇELİK, Prof.Dr. S . Dilek (Hacettepe Ü.)   YERELİ, Prof.Dr. Ahmet Burçin (Hacettepe Ü.)   YEŞİL, Doç.Dr. Fatih (Hacettepe Ü.)   YILDIRIM, Doç.Dr. Seyfi (Hacettepe Ü.)   YILDIZ, Prof.Dr. Musa (Gazi Ü.)   YILDIZ, Doç.Dr. Gültekin (İstanbul Ü.)   YÜKSEL, Prof  .Dr. Mehmet (Gazi Ü.)   YÜKSEL, Prof.Dr. Zuhal (Gazi Ü.)   ZAJAC, Doç.Dr. Grazyna (Krakov Ü.)   ZEKİYEV, Prof.Dr. Mirfatih (Tataristan Bilimler Akademisi)    Yazarlar AKTAŞ , Canan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi .   ALGÜL, Ali, Milli Eğitim Bakanlığı.   BERBER,   Ferhat, Yrd. Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.   BİLGİN TOPÇU , Ümmühan, Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi   Bölümü . ER, Serkan,   İstanbul Üniversitesi, Sosyal   Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi . GÜLEÇ, İsmail , Prof.Dr., Sakarya Üniversitesi, E ğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi   Bölümü.  KALFA, Mahir  , Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkçe   ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  ( HÜ TÖMER  ). KOCABAŞ, Yasemin, Hacettepe   Üniversitesi , Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER) .  NORMAN, York, Doç. Dr., Buffalo State College University, Department of History and Social Studies Education. ÖZKAN , Vildane (Vildane Şabanova Alieva), Dr., Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü . SAYGILI, Hasip, Dr., Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü.   SEZER ARIĞ , Ayten, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkıl ap Tarihi Enstitüsü . TAŞ , Ertuğrul , Yrd.Doç.Dr. , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Psikoloji B ölümü . ÜSTÜNDAĞ ÖZDEMİR  , Nagehan, Ar  ş.Gör., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.   YALÇIN ÇELİK  , S. Dilek, Prof.Dr.,   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü . YEŞİLYURT , Yahya, Yrd.Doç.Dr  ., Erzincan Ünive rsitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks