Tag: Teacher Burnout

13 documents

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖZEL KOZAN İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE I : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM SINIF:4

Síndrome de Burnout: diferenças segundo níveis de ensino

İlkokula Hazırbulunuşluk ve Hazırbulunuşluğu Etkileyen Faktörler

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FİZYOLOJİ

Afectación del síndrome de estar quemado o burnout en los docentes. Medidas preventivas y de intervención actuales.

Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma

Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ*

lköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki

Disiplinle İlgili Kavramlar ve Uygulamalar

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK YAŞAMA NEDENLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Ortaöğretim Kurumları Standartları

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks